Kontakt

Dane teleadresowe i rejestrowe

METAL-INCAR S.I.
ul. Aleksandra Fleminga 2A
03-176 Warszawa
KRS: 0000057776
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: PL5250001486

Tel. sekretariat:
+48 22 4671131

Tel. centrala:
+48 22 4671132

Fax:
+48 22 4671132 wew. 217

Poczta elektroniczna:
info@metal-incar.com.pl
handlowy@metal-incar.com.pl